Personāls

Mūsu personālu raksturo augsta motivācija mērķu sasniegšanai, vēlme sadarboties un palīdzēt rast saviem klientiem vislabākos risinājumus.
Rūpes par mūsu darbinieku drošību ir uzņēmuma ikdiena, kur vadība kopā ar uzņēmuma darbiniekiem veic ar darbu saistīto risku novērtējumu, identificēšanu un minimizēšanu.

Mūsu uzņēmumu veido labi apmācīts, instruēts un saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem atestēts personāls.